informacje nieudostępnione
Informacje publiczne , które nie zostały udostepnione w BIP można uzyskać na wniosek osoby zainteresowanej złożony u dyrektora przedszkola.
Wyjątek stanowią informacje podlegajace ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych  tajemnic ustawowo chronionych.Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorcy.
Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji , w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługujacego im prawa.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostepnienie informacji nastepuja w drodze decyzji do której stosuje sie przepisy KPA , z tym ,że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Ilość odsłon: 1319
Dokument wytworzył(a):
Wprowadził(a): Marzenna Gradowska
Data publikacji: 2012-01-03 10:01
Ostatnia zmiana: 2012-01-03 10:01
Zakres ostatniej zmiany: informacje

Rejestr zmian - (0)
Data: 2012-01-03 10:01Wprowadził(a): Marzenna GradowskaOpis zmian: informacje
separator