kontrola zewnętrzna

kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2012 r.
- kontrola sanitarna w ramach systemu RASFF ( styczeń 2012 )
-Ocena pracy dyrektora przedszkola w zakresie spraw nadzorowanych przez organ nadzoru pedagogicznego , lustracja przedszkola, analiza dokumentacji przedszkola oraz nauczycieli związanie z przebiegiem procesu nauczania, obserwacja dwóch zajęć dydaktycznych oraz omówienie tych zajęć. Rozmowa kierowana z dyrektorem przedszkola ( luty 2012 )


kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2011 r.
-zakres kontroli : spotkanie z rodzicami - zasady rekrutacji na nowy rok szkolny 2011/2012  ( marzec 2011 )
-zakres kontroli: ocena realizacji programu antytytoniowego " Czyste powietrze wokół nas" (  czerwiec 2011 )
-zakres kontroli : postepowanie kwalifikacyjne nauczyciela ubiegajacego sie o awans na nauczyciela kontraktowego ( lipiec 2011)
-zakres kontroli: Łódzkie Kuratorium Oświaty  ( wrzesień 2011 )

kontrole zewnętrzne  przeprowadzone w 2010 r.
- zakres kontroli: prawidłowość procesu likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostke budżetową ( wrzesień 2010 )
- zakres kontroli: prawidłowość wykonywania przez dyrektorów przedszkoli zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego ( październik 2010 )


kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2009 r.
- zakres kontroli: wizytacja placówki zgodnie z harmonogramem  ŁKO ( marzec 2009)
- zakres kontroli: udział w komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela kontraktowego ( lipiec 2009 )
-zakres kontroli : analiza dokumentacji pedagogicznej przedszkola ( grudzień 2009 )

Ilość odsłon: 1428
Dokument wytworzył(a):
Wprowadził(a): Marzenna Gradowska
Data publikacji: 2011-12-28 11:10
Ostatnia zmiana: 2012-03-19 11:14
Zakres ostatniej zmiany: dodano kontrole przeprowadzane w 2012

Rejestr zmian - (1)
Data: 2012-03-19 11:14Wprowadził(a): Marzenna GradowskaOpis zmian: dodano kontrole przeprowadzane w 2012
Data: 2011-12-28 11:10Wprowadził(a): Marzenna GradowskaOpis zmian: kontrole zewnętrzne
separator